Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

09. 01. 2021, Kľačno

Ryžovanie zlata v Kľačne je zrušené. O prípadnom náhradnom termíne budeme včas informovať. 

08. 05. 2021, Spiš, miesto sa upresní

26. 06. 2021, Hodruša-Hámre

12. 06. 2021, Kremnica, termín neistý

03. - 04. 07. 2021, Tužina

17. 07. 2021, Dubník, Opálové bane

11. 9. 2021, Malá Tŕňa

2022

2023