Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

Slovenská asociácia zlatokopov je zastrešujúcou organizáciou pre zlatokopov združených v kluboch a cechoch na územi Slovenska. Na čele SAZ je prezident a dvaja viceprezidenti, na rozhodovaní sa podieľajú vedúci klubov a cechmajstri v rámci rozšíreného prezídia SAZ.

prezident SAZ: František Verbich,

viceprezidenti: Danka Múčková, Marián Boršody

V SAZ je združených 8 zlatokopeckých klubov a cechov.

Kluby a cechy

  • Podtatranský klub zlatokopov
  • Lovinobanský klub zlatokopov
  • Kremnický klub zlatokopov
  • Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu Košice
  • Hodrušský klub zlatokopov
  • Hornonitrianskí zlatokopi Prievidza
  • Cech zlatokopov - Trenčín
  • Klub zlatokopov Banská Bystrica