Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

Slovenská asociácia zlatokopov vznikla na základe uznesenia, prijatého na Valnom zhromaždení zlatokopov za Slovenska, ktoré sa konalo pri príležitosti Majstrovstiev republík v ryžovaní zlata v roku 1994 v Českej republike v Pikoviciach.

Jej registrácia, ako združenia záujmového spolku prebehla na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 24.03.1995. Registrácii predchádzala intenzívna organizačná činnosť prípravného výboru a predsedov niektorých regionálnych klubov, resp. cechov. Ich aktivita bola zameraná najmä na vypracovanie stanov Asociácie, hlavného dokladu pre registráciu.

Prípravný výbor pracoval v zložení: Doc. Pavel Hvožďara Csc. - zástupca slovenských zlatokopov v bývalej Československej asociácie zlatokopov, ing. Milan Urbánek - predseda Hodrušského klubu zlatokopov a RNDr. Ján Prcúch za Bratislavský klub zlatokopov.

autor: ing. Miroslav Urbánek
zdroj: Ročenka SAZ 1995