Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

26. 6. 2010, Chatová osada Teplička

 

Zlatokopecká súťaž Spišská karbidka 2010 (11. ročník) sa konala v sobotu 26.6.2010 v Chatovej osade Teplička pri Spišskej Novej Vsi. Prví súťažiaci sa stretli už v piatok večer, kde si pri zlatokopeckom ohníku pochutnávali na „čiastočne“ sponzorskom pive od PKZ.

 

V sobotu sa súťažilo v nasledujúcich kategóriách: muži, ženy, juniori a trojčlenné družstvá. Každý súťažiaci dostal pri registrácii (v rámci štartovného) poukážky na jedivo („HAM, HAM“) a pitivo („GLO, GLO“). V kategórii juniori najlepší súčet časov z oboch kôl dosiahli Matej Adamec, Ivan Kozák a Zuzana Diladiová. V kategórii ženy boli najúspešnejšie Miroslava Dobravská, Renáta Kocúrová a Vladimíra Oleksíková. Z mužov boli už tradične výnimoční František Verbich, Marián Boršody a František Dobravský. V kategórii trojčlenné družstvá najlepšiu zlatokopeckú zohratosť preukázalo družstvo v zložení: Miroslava Dobravská, František Dobravský, František Verbich.

 

 

Okrem toho boli pre účastníkov pripravené aj tri originálne súťaže. Na počesť „amerických“ a „spišských“ zlatokopov bola už po druhý raz pripravená súťaž trojčlenných družstiev s názvom Čilkútom na Goldbach. V prvej fáze museli súťažiaci prejsť daný úsek na „choduliach“ (prechod cez Chilkoot), potom jeden z nich musel preplávať na nafukovacom člne určitý úsek jazierka (splavovanie rieky Yukon) a ďalší povinne vyryžovať zlatinku, čo symbolizuje ryžovanie na Goldbachu (stredoveká zlatokopecká osada v neďalekej Markušovskej doline). Najlepšie sa darilo družstvu v zložení: Veronika Zubarová, Slavomír Tóth a Ľubomír Stašik.

Súťaž Šľepi Spišak bola určená pre dvojčlenné družstvá. Súťažiaci v claime mal zaviazané oči a takto „naslepo“ si nasypal štrk do panvice, vyryžoval zlato a vložil ho do skúmavky. Jeho družstevný kolega ho mohol iba slovne usmerňovať. Po vzájomnej výmene dosiahlo najlepší čas bez straty zlatinky družstvo v zložení: Vladimíra Oleksíková a Richard Kaňa III.

 

 

 

Počas zlatokopeckej horúčky na Klondiku boli veľkou vzácnosťou vajíčka. Súťaž Lačni Spišak bola pri registrácii zaradená ako „tajná“, t.j. súťažiaci nevedeli o čo pôjde. V prvej fáze si mal zlatokop na plechovej panvici upražiť vajíčko, toto skonzumovať a v tej istej panvici vyryžovať z vedierka štrku zlatinky. Pravidlá boli vysvetlené až tesne pred súťažením a tu sa ozvali hlasy (pravdepodobne plných žalúdkov po vynikajúcom guľáši od Majstra Maťa), že je to nehygienické, a tak sa od konzumácie priamo v súťaži upustilo. Niektorých „naturálnych“ zlatokopov to však neodradilo, nedali na tieto hlasy, a držali sa pôvodnej verzii,... a prenáramne im chutilo (mnohí im túto odvahu určite závideli, no nechceli si pripadať ako nenažranci). V tejto súťaži si najlepšie počínal Richard Kaňa III. V rámci podujatia bol pre divákov pripravený aj sprievodný program – škola ryžovania zlata.

V závere by sme chceli poďakovať všetkým prítomným zlatokopom a divákom. Poďakovanie patrí aj nasledujúcim subjektom: Obec Teplička, Chatová osada Teplička, BETOL - Jaroslav Olejník, Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Geológia PaB s.r.o. Spišská Nová Ves.