Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association


 

Kategória juniori:

 1. Lenka Tučeková
 2. Xaver Oleksík
 3. Ľubka Ťažká

Kategória ženy:

 1. Daniela Múčková
 2. Daniela Tučeková
 3. Vladimíra Oleksíková

Kategória muži:

 1. František Dobravský
 2. Ladislav Tuček
 3. Ján Džugan

Kategória čínska panvica:

 1. Eduard Filo
 2. Lenka Tučeková
 3. Daniela Tučeková / Jana Vaculčiaková

Kategória kanadská panvica:

 1. Daniela Múčková
 2. Ladislav Tuček
 3. Ondrej Krajči

 

 

Majstrovstvá republiky 2023 podporili: