Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

Súťažíme v týchto oficiálnych kategóriách:

Profesionáli muži

Profesionálky ženy

Juniori

Veteráni

Tradičná panvica

Dvojčlenné družstvá

Trojčlenné družstvá

Päťčlenné družstvá

Národné tímy

Majstrovstvá republiky 2023 podporili: