Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZLATOKOPOV (ďalej SAZ) je dobrovoľné a nezávislé združenie, združujúce členov na základe spoločného záujmu o súťažné ryžovanie zlata, geológiu, históriu baníctva, súčasné smery vo vyhľadávaní a ťažbe prírodného zlata, osvetové akcie zamerané na prospektorstvo a spracovanie zlata, striebra a ťažkých minerálov. SAZ je zastrešujúcou organizáciou pre zlatokopov združených v kluboch a cechoch na území Slovenska. Na čele SAZ je prezident a dvaja viceprezidenti.

prezident: František Küffer,

viceprezidenti: Danka Múčková, Marián Boršody

V SAZ je združených 8 zlatokopeckých klubov a cechov.

Kluby a cechy

Majstrovstvá republiky 2023 podporili: